Бос орындар

Бос лауазымның толық атауы:  

Заң кеңесшісі

 

Жұмыскердің міндеттері (лауазымдық міндеттерден):  

- Қоғамның қызметін заңды сүйемелдеу; 

- Қоғам қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету және оның құқықтық мүддесін қорғау; 

- Қоғамда шығатын құқықтық сипаттағы ішкі құжаттардың ҚР заңнама талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету; 

- Қоғамның дебиторлық және кредиторлық берешектерін қысқарту; 

- Қоғамның мемлекеттік органдарда және басқа ұйымдарда Қоғамның мақсатына қол жеткізуға бағытталған мүддесін білдіру; 

-ішкі құжаттарды, бұйрықтарды, өкімдерді, нұсқаулықтарды, шарттарды және құқықтық сипаттағы басқа құжаттарды дайындау;  

- кінәрат-қуыным жұмыстары; 

- сотта, сондай-ақ басқа органдарда және ұйымдарда құқықтық мәселелерді қараған кезде Қоғамның мүддесін білдіру; 

- Қоғамның құрылымдық бөлімшелері және лауазымды тұлғалардың қызметінде заңдылықтың сақталуын тексеру. 

Ізденушіге қойылатын талаптар:  

Жоғары заң білімі.  Қазақстан Республикасының азаматтық, қылмыстық, еңбек, әкімшілік, процессуалдық заңнамаларын;     шарттарды жасасу, өзгерту және тоқтатуды дайындау тәртібін, еңбекті қорғау қағидалары мен нормаларын, қауіпсіздік техникасын, лауазымдық міндеттер аясында дербес компьютерді, заңнама бойынша анықтамалық-ақпараттық жұмыстардың механизация және автоматтандырудың техникалық құралдарын білу.     

 

Еңбекақысы (тарифтік мөлшерлеме):  

95 000 теңгеден бастап 148 400 теңгеге дейін

 

Еңбек жағдайы: 

Бес күндік жұмыс аптасы сағат   8.30 бастап 17.30 дейін, түскі үзіліс  сағат 13.00 бастап 14.00 дейін.

 

Жұмыс тәжірибесі  (астын сызу: тәжірибем жоқ, 1жылдан 3 жылға дейін, 3 жылдан  6 жылға дейін, 6 жылдан көп)

 

Жұмыс кестесі   (астын сызу: толық күн, ауыспалы кесте, икемді кесте)