Бос орындар

БОС ОРЫНДАР

 

Шаруашылық қызмет көрсету қызметінің 4-дәрежелі Электр-газбен дәнекерлеушісі

Жұмыскердің міндеттері (лауазымдық міндеттерінен):  

  • конструкциялық болаттан, шойыннан, түсті металдардан және қорытпалардан жасалған күрделілігі орташа бөлшектерді, тораптарды, конструкциялар мен құбырларды және дәнекерлеу жігінің барлық кеңістіктік жағдайларында көміртекті болаттан жасалған тораптардың, конструкциялар мен құбырлардың күрделі бөлшектерін қолмен, доғалық, плазмалық және газбен дәнекерлеуді білу;
  • қолмен оттекті, плазмалық және газды тік сызықты және мәнерлі кесу және әртүрлі болаттан, түсті металдардан және белгілеу бойынша қорытпалардан жасалған күрделі бөлшектердің түрлі жағдайларындажылжымалы, стационарлық және плазмакесетін машиналарда бензинмен кесетін және керосинмен кесетін аппараттармен кесуді білу; 

Ізденушіге қойылатын талаптар:осы мамандық бойынша орташа-техникалық немесе орташа-арнайы білім 

Жалақысы (тарифтік мөлшерлеме):142 000 теңге.

Еңбек жағдайлары:8-сағаттық жұмыс күні, аптасына 5-күн, сенбі және жексенбі демалыс.

Жұмыс тәжірибесі: 1 бастап 3 жылға дейін

Жұмыс кестесі: толық күн.

Бос жұмыс орындар саны: 1 бірлік.

Жеке қасиеттері:

- Жауапкершілік;

- Коммуникабельділік;

- Өздігіненбілімалуғаұмтылу;

- Ұқыптылық

 

КЖҚ кабель желілері трассасын қадағалау жөніндегі секторыэлектрмонтерінің бос жұмыс орыны

 

Бос жұмыс орнының толық атауы: 

КЖҚ кабель желілері трассасын қадағалау жөніндегі сектордың электрмонтері 

Жұмыскердің міндеттері (лауазымдық міндеттерінен):  Әртүрлі фирмалар мен ұйымдар жаңа 20/10/0,4 кВкабель желілерін тарту кезінде электр қондырғыларын орнату қағидаларының (ЭҚОҚ) сақталуын бақылау.

  1. Электрмонтерді жұмыс жүргізу орнына міндетті түрде жіберіп,  құрылыс-монтаждық ұйымдарға 20/10/0,4 кВ кабель желілері өтетін аумақта жер жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру кезінде ЭҚОҚ сақтау.  
  2. ҚМҰ 20/10/0,4 кВ кабель желілерінің күзет аумағында жер жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру, жүйелі түрде шығу және оларды бақылау. 
  3. КЖ бекітілген аралау және тексеру кестесіне сәйкес 20/10/0,4 кВ кабель желілері трассаларын жоспарлы тексеру жүргізуге шығу.  
  4. КЖ-ғажалғаумуфталарынорнатқаннанкейінжергіліктіжергебайланыстырудыорындау,олардыкейінненжурналғаенгізу.
  5. Қаланың авариялық қызметтерінің («Астана Су Арнасы» МКК, «Астана-Теплотранзит» АҚ, «Астанателеком» ҚТО, ТЖ қызметі және т.б.) өтінімі бойынша электрмонтердің авария орнына шығуы. 

Ізденушіге қойылатын талаптар:

Мүмкіндігіншеәйелжынысты, білімі орта-арнайы/жоғарыэнергетикалық,

құжаттармен жұмыс істей білу және білу, адамдармен жұмыс істей білу, жауапкершілік.

 

Жалақысы (тарифтік мөлшерлеме):119 500теңгеден бастап - 135 500теңге

 

Еңбек жағдайлары:

демалыс – 24 күн (+Ұжымдық шартқа сәйкес қосымша ақы төленетін)

5-күндік жұмыс аптасы,  8-сағаттық жұмыс күні.Демалысжәнемерекекүндерікезекшілік кестегесәйкес.

сынақ мерзімі – 3 ай

Жұмыс тәжірибесі  (тәжірибесі жоқ, 1 бастап 3 жылға дейін, 3 бастап 6 жылға дейін, 6 жылдан астам).  

Жұмыс кестесі (толық күн).