Біз тұралы

Компанияның негізгі міндеті электр энергиясын беру және тарату, сондай-ақ астананың тұтынушыларын сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз етуге бағытталған кешенді іс-шараларды әзірлеу және іске асыру болып табылады.  

«Астана-АЭК» АҚ қызмет көрсету көлемі 77 838,9  шартты бірлікті  құрайды және:  кернеуі 220 кВ - 124,588 км электр берудің әуе желісі,  110 кВ -  149,569 км,   кернеуі 10 кВ - 329,31 км,   кернеуі 0,4 кВ - 437,774 км,  сондай-ақ кернеуі 220 кВ - 2,234 км электр берудің кабель желісі,  кернеуі 110 кВ -134,848 км, кернеуі 20 кВ- 299,017 км, кернеуі 10 кВ- 1804,783  км, кернеуі 6 кВ- 19,065 км,  кернеуі 0,4 кВ- 993,797 км  қамтиды. Компанияның теңгерімінде және қызмет көрсетуінде барлығы 1397-шағын станция бар, оның ішінде 220 кВт-3 шағын станция, кернеуі 110 кВ 28-шағын станция, кернеуі 20/10/0,4 кВ 1366-үлестіру және трансформаторлы шағын станициялар.   

Электр энергиясы шығынын, апаттылық көрсеткіштерін азайту және бизнес-процесстерді автоматтандыру сияқты алға қойған міндеттерді басшылыққа ала отырып, компания қаланың электр энергетикасын дамытудың басты бағыттарын айқындайды.  Аса өзекті және перспективалы бағыттар: төменгі деңгейлі электр энергиясын коммерциялық есепке алудың автоматтандырылған жүйесін (ЭКЕАЖ) енгізу; жабдықтарды және 10 және 0,4кВ үлестіру желілерінің электр жеткізу желілерін жетілдіру; тұтынушыларға қашықтан қызмет көрсету қағидатын енгізу («Астана-АЭК» АҚ-ға бармай – техникалық шарттарды алу, есепке алу құралдарының көрсеткіштерін беру және т.б.).  

Күзгі-қысқы жүктеме максимумы кезеңінде желілердің жұмысы   және электр жүктемесінің өсімін талдау, сондай-ақ мақсаты электр желілерінде технологиялық бұзушылық ықтималдығын азайту, оларды жою және зақымдануды жедел жою  болып табылатын басқа жұмыс түрлерінің қорытындысы бойынша инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары, күрделі жөндеу бағдарламасы және шағын станция жабдықтарына және электр жеткізу желілеріне техникалық қызмет көрсету кестесі қалыптасады.  2019 жылға арналған инвестициялық бағдарламамен 3 582 510 мың теңге соманың іс-шаралары көзделген (оның ішінде шағындап, желілерді қайта жаңарту (күрделі жөндеу) – 48 164 мың теңге).  Тәжірибе көрсеткендей бағдарламаны уақытылы іске асыру қала тұтынушыларын электрмен жабдықтауда іркілістер санын және ұзақтығын азайтуға мүмкіндік береді.