Өтініш үлгілері

1. ТШ беру үшін өтініш

2. Жалғауға өтінімге қоса берілетін құжаттар тізбесі (техникалық шарттар)

3. Техникалық шарттарды беруге арналған өтінішке сауалнама парағы (қазақша және орысша)

4. Жүктемелерді есептеуге арналған бланк – жалғауға өтінімге қосымша (үлгі қазақ және орыс тілдерінде)

5. Теңгерімдік тиесілігін ажырату актісін қайта рәсімдеуге өтініш

6.  Қосалқы тұтынушылар үшін техникалық шарттар бланкісі (үлгі қазақ және орыс тілдерінде)

7. Қосалқы тұтынушыға берілген ТШ келісуге өтініш бланкісі (үлгі қазақ және орыс тілдерінде)

8. Тұтынушы мен қосалқы тұтынушы арасындағы шекараны бөлу актінің бланкісі (қазақ және орыс тілдерінде)

9. Кондоминиум құрамындағы шекараны бөлу актінің бланкісі

10. Шығару үшін және телнұсқаға өтініш бланкісі

11. Электрлік тұрмыстық техника номенклатурасы

12. Электр қондырғысының қолданыстағы желілерге және электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесіне қосылуға дайындығын тексере отырып, электр қондырғысының сыртқы қосылуын тексеру актісіне өтінім

13. Қолданыстағы электр қондырғыларда жұмыстарды орындау үшін бөгде кәсіпорындардың, ұйымдардың және ЖК персоналына рұқсат беру үшін өтінім үлгісі