ТАРИФТЕР

21.04.21

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ Сізге стратегиялық тауар - электр энергиясы құнының өсуіне байланысты, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ 2021 жылғы 15 сәуірдегі № 38-НҚ бұйрығымен 2021 жылғы 1 мамырдан бастап қолданысқа енгізе отырып, ҚҚС-сыз 4,23 теңге/кВтсағ мөлшерінде электр энергиясын беру тарифін бекіткенін хабарлайды.

 

01.03.21

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлта нқаласы бойынша департаменті» РММ 2020 жылғы 5 қарашадағы № 61-НҚ бұйрығы негізінде электрэнергиясын беру тарифтері бекітілгенін жеткізеді:

2021 жылға – 4,07 теңге/кВтс, ҚҚС есебінсіз, 2021 жылдың 1 сәуірінен бастап қолданысқа енгізіледі;

2022 жылға – ҚҚС есебінсіз 4,63 теңге/кВтс;

2023 жылға –ҚҚС есебінсіз 4,74 теңге/кВтс;

2024 жылға – ҚҚС есебінсіз 4,92 теңге/кВтс;

2025 жылға– ҚҚС есебінсіз 4,88 теңге/кВтс.

 

20.01.21

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ Сізге 2021 жылғы қаңтар-ақпанға электрэнергиясын беру тарифі ҚҚС-сыз 3,25 теңге/кВт секенінх абарлайды.

24.09.2019

Нұр-Сұлтан қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2019 жылғы 24 қыркүйектегі шешімімен құрамында  төрағалық еткен судья Б.Б.Сатбаев № 7119-19-00-2/9290 шешім шығарылғанын хабардар етеміз. «Астана-АЭК» АҚ-ның «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ-ге «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ реттеліп көрсетілетін қызметіне уақытша өтімдеуші тарифті бекіту туралы» 2019 жылғы 28 маусымдағы №96-НҚ, «ҚР ҰЭМ  Табиғимонополиялардыреттеу,бәсекелестіктіжәнетұтынушылардыңқұқықтарынқорғаукомитетініңНұр-Сұлтанқаласыбойыншадепартаментінің 2019 жылғы 28 маусымдағы №96-НҚ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 2019 жылғы 30 шілдедегі №111-НҚ бұйрықтарынзаңсыз деп тану және күшін жою туралы өтініші ішінара қанағаттандырылды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.

30.07.2019

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ 2019 жылғы 30 шілдедегі №111-НҚ бұйрығымен 2020 жылдың 1-жарты жылдығына өтімдеуші тариф бөлігінде «Астана-АЭК» АҚ уақытша өтімдеуші тарифтерді бекіту туралы» 2019 жылғы 28 маусымдағы №96-НҚ бұйрығына өзгерту енгізгенін  хабарлаймыз және  осы бұйрыққа сәйкес 2019 жылға уақытша өтімдеуші тариф - 2,65 теңге/кВтс 01.08.2019ж. бастап 31.12.2019ж. аралығында әрекет етеді және 2020 жылға - 2,97 теңге/кВтс 01.01.2020ж. бастап 31.07.2020ж. аралығында әрекет етеді. 

Оған қоса«Астана-АЭК» АҚ аталмыш бұйрыққа сот жүзінде наразылық білдіруге ниетті екендігін жеткіземіз. Осыған байланысты «Құқықтықактілертуралы» Қазақстан РеспубликасыЗаңының 65-бабының 4-тармағымен бұйрықты заңсыз деп тану туралы сот шешімі заңды күшіне енгенге дейін «ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ 2019 жылғы 30 шілдедегі №111-НҚ бұйрығын орындау тоқтатыла тұрады.

           Сот шешімінің заңды күшіне енгені туралы ақпарат Сізге қосымша хабарланатын болады.

16.07.2018

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ 2019 жылғы 28 маусымдағы №96-НҚ бұйрығымен «Астана-АЭК» АҚ-ға 2019 жылға 01.08.2019ж. бастап-31.12.2019ж. әрекет ететін 2,65 теңге/кВтс және 2020 жылға 01.01.2020ж. бастап-31.07.2020ж. әрекет ететін 2,86 теңге/кВтс     уақытша өтімдеуші тарифті бекіткенін хабардар етеміз.

«Астана-АЭК» АҚ көрсетілген бұйрыққа сот жүзінде наразылық білдіруге ниетті екендігін жеткіземіз. «Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 65-бабының 4-тармағымен  бұйрықты заңсыз деп тану туралы соттың шешімі заңды күшіне енгенге дейін «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің  Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ 2019 жылғы 28 маусымдағы №96-НҚ бұйрығын орындау  тоқтатыла тұрады.

           Соттың шешімі заңды күшіне енгені туралы ақпарат қосымша хабарланатын болады.

25.12.2018

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 2019 жылғы 30 маусым аралығында «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ 2018 жылғы 25 желтоқсандағы №872-НҚ бұйрығына сәйкес  электр энергиясын беру және тарату үшін ҚҚС қоспағанда 2,70 теңге/кВтс, 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 31 желтоқсаны аралығында ҚҚС қоспағанда 2,80 теңге/кВтс көлемде тариф енгізді. 

07.06.2018

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігіТабиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің  Астана қаласы бойынша департаментінің 2018 жылғы 30 мамырдағы №79-НҚ бұйрығына сәйкес «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ-да 2018 жылғы 1 шілдеден бастап 31 желтоқсаны аралығында ҚҚС қоспағанда 2,99 теңге/кВтс көлемде және 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап 30 маусымы аралығында 3,00 теңге/кВтс көлемде электр энергиясын беру және тарату үшін өтімдеуші тариф енгізілді. 

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрлігіТабиғимонополиялардыреттеу, бәсекелестіктіжәнетұтынушылардыңқұқықтарынқорғаукомитетінің  Астана қаласыбойыншадепартаментінің 2015 жылғы 24 қарашадағы №182-НҚ бұйрығы негізінде «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» акционерлік қоғамының  2016-2020 жылдарға арналған электр энергиясын беру және (немесе) тарату бойынша реттеліп көрсетілетін қызметіне шекті тариф деңгейін бекіту туралы хабарлайды, оның ішінде:  

- 2016 жылға ҚҚС қоспағанда 1 кВтс үшін 3,00 теңге көлемде.  
- 2017 жылға ҚҚС қоспағанда 1 кВтс үшін 3,06 теңге көлемде.   
- 2018 жылға ҚҚС қоспағанда 1 кВтс үшін 3,08 теңге көлемде.   
- 2019 жылға ҚҚС қоспағанда 1 кВтс үшін 3,10 теңге көлемде. 
- 2020 жылға ҚҚС қсопағанда 1 кВтс үшін 3,11 теңге көлемде.   

12.12.16 

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ хабарлайды, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсе келестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің  Астана қаласы бойынша департаментімен 2017 жылғы 01 қаңтардан бастап 2017 жылғы 30 маусым аралығында ҚҚС қоспағанда 1 кВтс үшін 3,06 теңге көлемнен ҚҚС қоспағанда 1 кВтс үшін 3,0 теңгеге дейін электр энергиясын беру және/немесе тарату бойынша қызметке тарифті азайту келісілді. 

2017 жылғы 01 шілдеден бастап 2017 жылғы 31 желтоқсан аралығында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсе келестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің  Астана қаласы бойынша департаментінің 29.11.2016ж. №166-НҚ бұйрығымен бекітілген«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ реттеліп көрсетілетін қызметіне электр энергиясын беру және /немесе тарату үшін ҚҚС қоспағанда 1 кВтс үшін 3,06 теңге көлемде тариф енгізілді.

Нұр-Сұлтан қаласының Мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2019 жылғы 24 қыркүйектегі шешімімен құрамында  төрағалық еткен судья Б.Б.Сатбаев № 7119-19-00-2/9290 шешім шығарылғанын хабардар етеміз. «Астана-АЭК» АҚ-ның «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ-ге «Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ реттеліп көрсетілетін қызметіне уақытша өтімдеуші тарифті бекіту туралы» 2019 жылғы 28 маусымдағы №96-НҚ, «ҚР ҰЭМ  Табиғимонополиялардыреттеу,бәсекелестіктіжәнетұтынушылардыңқұқықтарынқорғаукомитетініңНұр-Сұлтанқаласыбойыншадепартаментінің 2019 жылғы 28 маусымдағы №96-НҚ бұйрығына өзгеріс енгізу туралы» 2019 жылғы 30 шілдедегі №111-НҚ бұйрықтарынзаңсыз деп тану және күшін жою туралы өтініші ішінара қанағаттандырылды. Сот шешімі заңды күшіне енген жоқ.