Деректемелер

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ заңды мекенжайы және банк  деректемелері

 

 Нұр-Сұлтан қ.Сауран көшесі 7Б, ЖО-1

ЖСК KZ378562203105737166 «Банк ЦентрКредит» АҚ, Нұр-Сұлтан қ.

БСК KCJBKZKX

БСН 021240001744

КБЕ 17

10.10.2012ж.

сериясы 62001 №0015446 ҚҚС бойынша есепке қою

туралы куәлік