Деректемелер

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ

заңды мекенжайы және банк  деректемелері

 

 Астана қ., Домалак Ана к., 9

ЖСК KZ378562203105737166 «Банк ЦентрКредит» АҚ, Астана қ.

БСК KCJBKZKX

БСН 021240001744

КБЕ 17

10.10.2012ж. сериясы 62001 №0015446

ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік